Ενοχικό Δίκαιο

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Εμπορικό Δίκαιο & Δίκαιο Εταιρειών

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Εμπράγματο – Αγορά Πώληση Ακινήτων

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Οικογενειακό Δίκαιο

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Κληρονομικό Δίκαιο

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Διαμεσολάβηση

ΤΟΜΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

Λίγα λόγια για εμάς


Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, καλύπτοντας σχεδόν κάθε τομέα δικαίου, με έμφαση κυρίως στο αστικό δίκαιο (συμβάσεις, ακίνητα, οικογενειακές και κληρονομικές σχέσεις), καθώς και στο εργατικό, εμπορικό και τραπεζικό δίκαιο.

Στόχος μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, έχοντας παράλληλα απόλυτη συναίσθηση των εξατομικευμένων αναγκών τους και όλων των σχετικών οικονομικών παραμέτρων. Η άρτια επιστημονική κατάρτιση και η μακροχρόνια εμπειρία μας προσφέρουν την απαραίτητη εγγύηση προς αυτή την κατεύθυνση.