Το κληρονομικό δίκαιο είναι ο κλάδος του αστικού δικαίου που ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις του προσώπου μετά το θάνατό του και ασχολείται με θέματα όπως: εξ αδιαθέτου διαδοχή, διαθήκη, αποκλήρωση, κοινωνία κληρονόμων, αποδοχή κληρονομιάς, αποποίηση κληρονομιάς, νόμιμη μοίρα, κληρονομική αναξιότητα, κληρονομητήριο, κληροδότημα, καταπίστευμα, τρόπος κ.α. Σε γενικές γραμμές ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη μεταβίβαση της ενεργητικής και παθητικής περιουσίας του κληρονομούμενου στους διαδόχους του, αλλά και τις σχέσεις των κληρονόμων μεταξύ τους ή με τρίτα πρόσωπα.

Στο πλαίσιο αυτό το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Δημοσίευση Διαθήκης.
  • Κήρυξη ιδιόγραφης διαθήκης ως κυρίας.
  • Ζητήματα νόμιμης μοίρας.
  • Προσβολή διαθήκης ή κληρονομικού δικαιώματος.
  • Διαδικασία αποδοχής κληρονομιάς, κληροδοτήματος ή καταπιστεύματος.
  • Διαδικασία αποποίησης κληρονομιάς, κληροδοσίας.
  • Κοινωνία κληρονόμων.
  • Έκδοση κληρονομητηρίου.