Το εμπράγματο δίκαιο είναι κλάδος του αστικού δικαίου που ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων (την κυριότητα, τις προσωπικές ή πραγματικές δουλείες, το ενέχυρο και την υποθήκη). Το Εμπράγματο Δίκαιο ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα αυτά, πώς συστήνονται, πώς μεταβιβάζονται και πώς προστατεύονται.

Στο πλαίσιο αυτό το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες υποθέσεις:

  • Αγωγές προστασίας της κυριότητας ή/και νομής επί ακινήτων.
  • Διανομή ακινήτων.
  • Διαδικασίες ενώπιον του Εθνικού Κτηματολογίου, καθώς και του αρμόδιου Κτηματολογικού Γραφείου ή/και του Υποθηκοφυλακείου.
  • Έλεγχος τίτλων.
  • Επενδύσεις σε ακίνητα.
  • Παραστάσεις σε συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων.
  • Προστασία εμπράγματων δικαιωμάτων επί κινητών.
  • Σύσταση και κατάργηση πραγματικών και προσωπικών δουλειών (επικαρπία, δουλεία διόδου κλπ.).

Ειδικά, όσον αφορά την χορήγηση άδειας διαμονής σε επενδυτές/υπηκόους τρίτων χωρών που αποκτούν ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα παρακαλώ επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: Golden Visa