Το δίκαιο της ενέργειας περιλαμβάνει όλη τη νομοθεσία που επιχειρεί να επιλύσει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα που προέκυψαν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Αφορά ζητήματα εκμετάλλευσης, παραγωγής, μεταφοράς, εμπορίας και διανομής ενέργειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια το ζήτημα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες κατηγορίες υποθέσεων:

  • Παροχή νομικών συμβουλών κατά τη διαδικασία απόκτησης άδειας παραγωγής ενέργειας.
  • Παροχή νομικών συμβουλών κατά τη σύνταξη συμβάσεων κατασκευής και χρηματοδότησης ενός ενεργειακού έργου.
  • Παροχή νομικών συμβουλών κατά τις μεταβιβάσεις έργων, εξαγορές και μετασχηματισμούς σχετικών ενεργειακών έργων.
  • Δικαστική διεκδίκηση για λογαριασμό των παραγωγών ενέργειας από ΑΠΕ κάθε είδους απαίτησης από τους αρμόδιους φορείς (ΛΑΓΗΕ ΑΕ, ΔΕΗ ΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ κλπ.).
  • Ζητήματα ανταγωνισμού στην αγορά της ενέργειας.