Το οικογενειακό δίκαιο είναι ο κλάδος του αστικού δικαίου που διέπει τις οικογενειακές σχέσεις, δηλ. τις σχέσεις που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας, και συγκεκριμένα, τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.

Στο πλαίσιο αυτό το δικηγορικό μας γραφείο χειρίζεται, μεταξύ άλλων, τις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Ρύθμιση σχέσεων κατά τη διάρκεια της διάστασης.
  • Διαζύγιο.
  • Διατροφή τέκνων ή μεταξύ συζύγων.
  • Επικοινωνία γονέα με τέκνα.
  • Επιμέλεια τέκνων.
  • Προσβολή πατρότητας & αναγνώριση πατρότητας τέκνου.