ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ – ΑΓΟΡΑ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Το εμπράγματο δίκαιο είναι κλάδος του αστικού δικαίου που ρυθμίζει τα απόλυτα δικαιώματα επί πραγμάτων (την κυριότητα, τις προσωπικές ή πραγματικές δουλείες, το ενέχυρο και την υποθήκη).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το εργατικό δίκαιο αποτελεί το σύνολο των κανόνων δικαίου που ρυθμίζουν τις σχέσεις εξαρτημένης εργασίας. Το εργατικό δίκαιο επηρεάζεται και διαμορφώνεται από τις ευρύτερες κοινωνικές συνθήκες, ενώ είναι στενά συνδεδεμένο με την οικονομική λειτουργία του κράτους.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το οικογενειακό δίκαιο είναι ο κλάδος του αστικού δικαίου που διέπει τις οικογενειακές σχέσεις, δηλ. τις σχέσεις που διαμορφώνονται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο της οικογένειας, και συγκεκριμένα, τις σχέσεις μεταξύ των συζύγων και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το ενοχικό δίκαιο αποτελεί έναν εκτενή κλάδο του αστικού δικαίου που ρυθμίζει κάθε είδους έννομη σχέση μεταξύ προσώπων, που προκύπτει είτε από την ιδιωτική βούληση (συμβάσεις) είτε από τον ίδιο το νόμο (π.χ. σε περίπτωση αδικοπραξίας ή αδικαιολόγητου πλουτισμού).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το κληρονομικό δίκαιο είναι ο κλάδος του αστικού δικαίου που ρυθμίζει τις περιουσιακές σχέσεις του προσώπου μετά το θάνατό του και ασχολείται με θέματα όπως: εξ αδιαθέτου διαδοχή, διαθήκη, αποκλήρωση, κοινωνία κληρονόμων, αποδοχή κληρονομιάς, αποποίηση κληρονομιάς, νόμιμη μοίρα, κληρονομική αναξιότητα, κληρονομητήριο, κληροδότημα, καταπίστευμα, τρόπος κ.α. 

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

Το Εμπορικό Δίκαιο είναι κλάδος του ιδιωτικού δικαίου, που έχει ως αντικείμενο τις εμπορικές συναλλαγές και τους εμπόρους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν κατά σύνηθες επάγγελμα εμπορικές πράξεις).

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Το δίκαιο της ενέργειας περιλαμβάνει όλη τη νομοθεσία που επιχειρεί να επιλύσει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα που προέκυψαν από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Αφορά ζητήματα εκμετάλλευσης, παραγωγής, μεταφοράς, εμπορίας και διανομής ενέργειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια το ζήτημα της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ).

ΠΕΡΙΣΣΟTΕΡΑ