Δικηγόρος

Κατερίνα Σομού

211 40 77 400

ksomou@somou-law.gr

Λαζαρίδη 6 & Κονδύλη
Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα
Ελλάδα

Το δικηγορικό μας γραφείο παρέχει νομικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, καλύπτοντας σχεδόν κάθε τομέα δικαίου, με έμφαση κυρίως στο αστικό δίκαιο (συμβάσεις, ακίνητα, οικογενειακές και κληρονομικές σχέσεις), καθώς και στο εργατικό, εμπορικό και τραπεζικό δίκαιο.

Στόχος μας είναι η προάσπιση των συμφερόντων των πελατών μας με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο, έχοντας παράλληλα απόλυτη συναίσθηση των εξατομικευμένων αναγκών τους και όλων των σχετικών οικονομικών παραμέτρων. Η άρτια επιστημονική κατάρτιση και η μακροχρόνια εμπειρία μας προσφέρουν την απαραίτητη εγγύηση προς αυτή την κατεύθυνση.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ημερομηνία: Σεπτέμβριος 2013 – σήμερα

Θέση: Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο

Τομείς: Ενοχικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιριών, Δίκαιο της Ενέργειας

Κύριες δραστηριότητες και τομείς ευθύνης: Παροχή υπηρεσιών σε Έλληνες και διεθνείς πελάτες σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εταιρικό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, δίκαιο της ενέργειας, δίκιο ΜΜΕ, εμπράγματο δίκαιο, αναφορικά με τα εξής ζητήματα:

 • Σύσταση ελληνικών νομικών προσώπων και παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα εταιρικού δικαίου.
 • Εκπροσώπηση πωλητών, αγοραστών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων σε διάφορα επενδυτικά προγράμματα και σε κάθε είδους αποκτήσεις και διαθέσεις, περιλαμβανομένων έργων ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εταιριών που σχετίζονται με την υγεία και επιχειρήσεων που αφορούν τις επικοινωνίες.
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε ελληνικές και ξένες εταιρίες για την αγορά και ανάπτυξη προϊόντων που αφορούν την ενέργεια στην Ελλάδα. Εκπροσώπηση εταιριών και επενδυτών σε προϊόντα σχετικά με την ηλιακή ενέργεια για την απόκτηση και ανάπτυξη ποικίλων φωτοβολταϊκών προϊόντων στην Ελλάδα.
 • Σύνταξη τραπεζικών συμβάσεων και προγραμμάτων ομολογιακών δανείων και παροχή συμβουλών σε διάφορα ζητήματα τραπεζικού δικαίου.
 • Διενέργεια νομικού ελέγχου περιουσίας και μεταβιβάσεις μετοχών.
 • Σύνταξη και έλεγχος πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων για διάφορα ζητήματα.
 • Συντονισμός και σύνταξη νομικού ελέγχου ακίνητης περιουσίας, παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, σύνταξη και έλεγχος συμφωνητικών μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και σχετικών εγγράφων.
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία φακέλου για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, έλεγχος σχετικών συμφωνητικών ανάθεσης και παροχή συμβουλών σε σχετικά με την ως άνω διαδικασία ζητήματα.
 • Παράσταση ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων για διάφορες διεκδικήσεις.

Προσωπικές πληροφορίες
Όνομα/ Επίθετο Κατερίνα Σομού
Διεύθυνση Σάββα Λαζαρίδη 6 & Κονδύλη, 16675 Γλυφάδα, Ελλάδα
Τηλέφωνο +302114077400
E-mail ksomou@somou-law.gr
Εθνικότητα Ελληνική
Ημερομηνία γέννησης 29 Σεπτεμβρίου 1974
Οικογενειακή κατάσταση Έγγαμη με δύο παιδιά
Επαγγελματική εμπειρία
Ημερ/νία Σεπτέμβριος 2013 – σήμερα
Θέση Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο
Τομείς Ενοχικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Εμπράγματο Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο, Κληρονομικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο και Δίκαιο Εταιριών, Δίκαιο της Ενέργειας
Κύριες αρμοδιότητες και τομείς ευθύνης
 • Παροχή υπηρεσιών σε Έλληνες και διεθνείς πελάτες σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εταιρικό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, δίκαιο της ενέργειας, δίκιο ΜΜΕ, εμπράγματο δίκαιο, αναφορικά με τα εξής ζητήματα:
 • Σύσταση ελληνικών νομικών προσώπων και παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα εταιρικού δικαίου.
 • Διενέργεια νομικού ελέγχου περιουσίας και μεταβιβάσεις μετοχών.
 • Σύνταξη και έλεγχος πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων για διάφορα ζητήματα.
 • Συντονισμός και σύνταξη νομικού ελέγχου ακίνητης περιουσίας, παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, σύνταξη και έλεγχος συμφωνητικών μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και σχετικών εγγράφων.
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία φακέλου για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, έλεγχος σχετικών συμφωνητικών ανάθεσης και παροχή συμβουλών σε σχετικά με την ως άνω διαδικασία ζητήματα.
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε ελληνικές και ξένες εταιρίες για την αγορά και ανάπτυξη προϊόντων που αφορούν την ενέργεια στην Ελλάδα. Εκπροσώπηση εταιριών και επενδυτών σε προϊόντα σχετικά με την ηλιακή ενέργεια για την απόκτηση και ανάπτυξη ποικίλων φωτοβολταϊκών προϊόντων στην Ελλάδα.
 • Χειρισμός υποθέσεων οικογενειακού δικαίου (διαζύγιο, διατροφή, επικοινωνία, αναγνώριση τέκνου κλπ.).
 • Χειρισμός υποθέσεων κληρονομικού δικαίου.
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και συμμόρφωσης εταιριών στο νόμο περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 • Παράσταση ενώπιον των Ελληνικών δικαστηρίων για διάφορες διεκδικήσεις.
Ημερ/νία Ιανουάριος 2005 – Αύγουστος 2013
Θέση Συνεργασία ως Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο
Όνομα και διεύθυνση δικηγορικής εταιρίας Πολίτης & Συνεργάτες, Δικηγορική Εταιρία, Σόλωνος 14, Αθήνα
Τομείς Δίκαιο Επιχειρήσεων, Εταιρικό Δίκαιο, Εργατικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Δίκαιο της Ενέργειας, Ακίνητη Περιουσία και Μισθώσεις, Τραπεζικό και Χρηματοοικονομικό Δίκαιο, Χρηματοδότηση έργων, Δίκαιο του διαδικτύου, Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Κύριες αρμοδιότητες και τομείς ευθύνης Παροχή υπηρεσιών σε Έλληνες και διεθνείς πελάτες σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εταιρικό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, δίκαιο της ενέργειας, εμπράγματο δίκαιο, αναφορικά με τα εξής ζητήματα:

 • Προετοιμασία νομικού ελέγχου επιχειρήσεων στο πλαίσιο της απόκτησής τους.
 • Εκπροσώπηση πωλητών, αγοραστών και χρηματοδοτικών ιδρυμάτων σε διάφορα επενδυτικά προγράμματα και σε κάθε είδους αποκτήσεις και διαθέσεις, περιλαμβανομένων έργων ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εταιριών που σχετίζονται με την υγεία και επιχειρήσεων που αφορούν τις επικοινωνίες.
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε ελληνικές και ξένες εταιρίες για την αγορά και ανάπτυξη προϊόντων που αφορούν την ενέργεια στην Ελλάδα. Εκπροσώπηση εταιριών και επενδυτών σε προϊόντα σχετικά με την ηλιακή ενέργεια για την απόκτηση και ανάπτυξη ποικίλων φωτοβολταϊκών προϊόντων στην Ελλάδα.
 • Σύνταξη τραπεζικών συμβάσεων και προγραμμάτων ομολογιακών δανείων και παροχή συμβουλών σε διάφορα ζητήματα τραπεζικού δικαίου.
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα για εταιρικά ζητήματα και εμπορικές συμφωνίες.
 • Σύνταξη καταστατικών, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων εταιριών σε διάφορα θέματα.
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων και σύνταξη σχετικών γνωμοδοτήσεων.
 • Κατοχύρωση σημάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Χειρισμός νέων προϊόντων επιχειρηματικών σχεδίων, παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα αποκτήσεων και διαθέσεων, παροχή καθημερινής καθοδήγησης και επικοινωνίες με τις αρμόδιες αρχές.
 • Συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις, σύνταξη και έλεγχος διαφόρων ειδών συμβάσεων μεταβίβασης.
 • Συμμετοχή στην προετοιμασία φακέλου για τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς, έλεγχος σχετικών συμφωνητικών ανάθεσης και παροχή συμβουλών σε σχετικά με την ως άνω διαδικασία ζητήματα.
 • Συντονισμός και σύνταξη νομικού ελέγχου ακίνητης περιουσίας, παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας, σύνταξη και έλεγχος συμφωνητικών μεταβίβασης ακίνητης περιουσίας και σχετικών εγγράφων.
 • Εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε δικαστικές διαφορές κατά ελληνικών νομικών προσώπων ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου ενώπιον του Πρωτοδικείου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων στο Λουξεμβούργο.
Ημερ/νια Οκτώβριος 2001 – Δεκέμβριος 2004
Θέση Συνεργασία ως Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο
Όνομα και διεύθυνση δικηγορικής εταιρίας Τσιμπανούλης & Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία, Ομήρου 18, Αθήνα
Τομείς Δίκαιο Επιχειρήσεων, Δίκαιο Εταιριών, Εργατικό Δίκαιο, Αστικό Δίκαιο, Τραπεζικό Δίκαιο, Χρηματιστηριακό Δίκαιο.
Κύριες αρμοδιότητες και τομείς ευθύνης Παροχή υπηρεσιών σε Έλληνες και διεθνείς πελάτες σε διάφορους τομείς, περιλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, εταιρικό, τραπεζικό και χρηματοοικονομικό δίκαιο, δίκαιο της ενέργειας, εμπράγματο δίκαιο, αναφορικά με τα εξής ζητήματα:

 • Προετοιμασία νομικού ελέγχου επιχειρήσεων στο πλαίσιο της απόκτησής τους.
 • Παροχή νομικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα για εταιρικά ζητήματα και εμπορικές συμφωνίες.
 • Χειρισμός νέων προϊόντων επιχειρηματικών σχεδίων, παροχή νομικών συμβουλών σε θέματα αποκτήσεων και διαθέσεων, παροχή καθημερινής καθοδήγησης και επικοινωνίες με τις αρμόδιες αρχές.
 • Σύνταξη καταστατικών, πρακτικών διοικητικών συμβουλίων και γενικών συνελεύσεων εταιριών σε διάφορα θέματα.
Ημερ/νία Οκτώβριος 2000 – Οκτώβριος 2001
Θέση Συνεργασία ως ασκούμενη Δικηγόρος
Όνομα και διεύθυνση δικηγορικού γραφείου Θεόδωρος Ανδρέου, Λεωφ. Αλεξάνδρας 62, Αθήνα
Τομείς Αστικό Δίκαιο, Οικογενειακό Δίκαιο
Κύριες αρμοδιότητες και τομείς ευθύνης Παροχή νομικής βοήθειας στην εκπροσώπηση πελατών σε διάφορες αντιδικίες αστικού και οικογενειακού δικαίου ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων.
Εκπαίδευση και κατάρτιση
Ημερ/νία Ιούλιος 2019
Ειδικότητα Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια
Αρμόδια Αρχή Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης Υπουργείου Δικαιοσύνης
Ημερ/νία Σεπτέμβριος 1999 – Αύγουστος 2000
Τίτλος πτυχίου Μεταπτυχιακό (LL.M.)
Όνομα και είδος του ιδρύματος Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης [Ruprecht Karls University of Heidelberg]. Χορήγηση υποτροφίας από το ίδρυμα Kölner Gymnasial-und Stiftungsfonds.
Ημερ/νία Σεπτέμβριος 1995 – Σεπτέμβριος 1999
Τίτλος πτυχίου Πτυχίο Νομικής
Όνομα και είδος του ιδρύματος Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τομέας Νομικής (βαθμός «Λίαν Καλώς»)
Ικανότητα Παράστασης
2010 Δικηγόρος στον Άρειο Πάγο
2006 Δικηγόρος στο Εφετείο
2001 Δικηγόρος στο Πρωτοδικείο – Εγγραφή στο μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
Γλώσσες
Μητρική γλώσσα Ελληνικά
Άλλες γλώσσες

 

Αγγλικά (εξαιρετικά) & Γερμανικά (εξαιρετικά)