Το δικηγορικό γραφείο βρίσκεται στη Γλυφάδα

Για συνάντηση, παρακαλούμε επικοινωνήστε πρώτα

Λαζαρίδη 6 & Κονδύλη
Τ.Κ. 166 75 Γλυφάδα
Google Map →

Τηλέφωνο: +30 211 40 77 400
Φαξ: 
+30 211 800 44 72