Πολιτική Cookies

Η ιστοσελίδα [http://www.ksomoulaw.gr] (εφεξής η «Ιστοσελίδα») χρησιμοποιεί cookies για να αποθηκεύσει πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Η παρούσα πολιτική χρήσης εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα cookies. Με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα συμφωνείτε και αποδέχεστε τη χρήση cookies στον υπολογιστή σας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πολιτικής χρήσης.

Τι είναι τα cookies;

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο διακομιστής ιστού – web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, χωρίς είναι δυνατή η γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του χρήστη. Τα cookies περιέχουν κάποιες πληροφορίες, όπως το όνομα μιας ιστοσελίδας και ορισμένα ψηφία και αριθμούς. Κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται σε μια ιστοσελίδα, η τελευταία ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Τα cookies που χρησιμοποιούμε σε αυτόν τον ιστότοπο δεν σας ταυτοποιούν, ούτε αποθηκεύουν προσωπικά στοιχεία σας, αλλά μόνο την ενέργεια της χρήσης του δικτυακού μας τόπου.

Είδη cookies που χρησιμοποιούνται:

Τεχνικά cookies (Technical cookies)

Τα τεχνικά cookies χρησιμοποιούνται για την σωστή λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί τα τεχνικά cookies, αποκλειστικός σκοπός των οποίων είναι η διενέργεια της διαβίβασης μίας επικοινωνίας ή τα οποία είναι αναγκαία για την παροχή συγκεκριμένης υπηρεσίας, την οποία έχει ζητήσει ρητά ο χρήστης ή ο συνδρομητής.

Διακρίνονται σε cookies του φυλλομετρητή (browser cookies) και cookies της σύνδεσης (session cookies), τα οποία διασφαλίζουν ότι η Ιστοσελίδα λειτουργεί ορθά:

  • Cookies ανάλυσης, τα οποία είναι τεχνικά cookies, όταν χρησιμοποιούνται προκειμένου να μετρήσουν και να αναλύσουν συνολικά των αριθμό των χρηστών και τη συμπεριφορά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα,
  • Cookies λειτουργικότητας, τα οποία επιτρέπουν την παραμετροποίηση της ιστοσελίδας σύμφωνα με διάφορες επιλογές του χρήστη, για την παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών.

Η συλλογή και επεξεργασία πληροφοριών μέσω της χρήσης τεχνικών cookies είναι απαραίτητη για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης αντιτίθεται στη χρήση τέτοιου είδους τεχνικών cookies δε θα μπορεί να επισκεφθεί και να δει την Ιστοσελίδα σωστά.

Πέρα από τα «τεχνικά» cookies, ο γενικός κανόνας που διέπει τη χρήση δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών είναι ότι η απόκτηση πρόσβασης σε ήδη αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό συνδρομητή προϋποθέτει την προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη κατόπιν σαφούς και εκτενούς ενημέρωσης, η συγκατάθεση δηλαδή αυτή θα πρέπει να δίνεται opt-in και όχι opt- out.

Συνεπώς, τα cookies τα οποία δεν αποτελούν «τεχνικά» cookies και τα οποία είναι πιο σημαντικά για την ιδιωτικότητα των χρηστών, π.χ. αυτά που χρησιμοποιούνται για την δημιουργία προφίλ για τον χρήστη, μπορούν να εγκατασταθούν στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, εφόσον ο χρήστης έχει ενημερωθεί σαφώς και εκτενώς και έχει δώσει εγκύρως τη συγκατάθεσή του.

Cookies τρίτων (third party cookies)

Κατά την περιήγηση στην Ιστοσελίδα, στους φυλλομετρητές των χρηστών (web browser) μπορεί να δέχονται cookies τρίτων.

Τα cookies τρίτων εγκαθίστανται από ιστοσελίδα διαφορετική, από αυτήν στην οποία περιηγείται ο χρήστης. Αυτό οφείλεται στο ότι κάθε ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει στοιχεία (εικόνες, χάρτες, ήχους, συγκεκριμένους συνδέσμους σε ιστοσελίδες άλλων ονομάτων χώρου), τα οποία βρίσκονται σε εξυπηρετητές υπολογιστών (computer servers) διαφορετικούς από αυτούς που φιλοξενούν την ιστοσελίδα, στην οποία περιηγούνται.

Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε cookies, μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του web browser σας, έτσι ώστε να προειδοποιείστε όταν αποστέλλονται cookies, να απενεργοποιείτε όλα ή μερικά από τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα ή και να διαγράφετε cookies που έχουν ήδη εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας.

Οι περισσότερες υπηρεσίες της Ιστοσελίδας λειτουργούν χωρίς τη χρήση cookies. Ωστόσο, εάν απενεργοποιήσετε τα cookies, ενδέχεται να μην έχετε πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες και χαρακτηριστικά της Ιστοσελίδας.

Για τους web browsers άλλων κατασκευαστριών εταιριών παρακαλείσθε να ανατρέξετε στη επίσημη βιβλιογραφία τους.

Εάν επιθυμείτε περαιτέρω ενημέρωση σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα παρακαλώ επικοινωνήστε στα email:
ksomou@somou-law.gr


Cookie Policy

We hereby inform the users of the website [http://www.ksomou-law.gr] (hereinafter the “Website”) about the use of cookies through the website. This policy applies only to the websites and not to any other websites that the user might consult or access through links that the Website may include. By using the Website you agree to the use of cookies according to the present cookie policy.

What are Cookies?

Cookies are text files that contain bundles of information that are stored on the directory of the web browser of a user’s computer every time a website is accessed online through the browser. Whenever this website is visited again subsequently, the browser sends these cookies to the website that originated them or to another website. The cookies allow these websites to memorize some information so that the person visiting the website can explore it quickly and easily. A cookie cannot bring up any other data from the user’s hard drive, nor can it transmit computer viruses or obtain email addresses. Every cookie is unique to the user’s browser.

Types of cookies used:

Technical cookies

Technical cookies are used to make certain sections of the Website function correctly. The Website uses only technical cookies; those that are strictly necessary to transmit a communication or provide a specific service as requested by a subscriber or user. They can be divided into browser cookies and session cookies, which ensure that the Website functions properly:

  • Analytics cookies, which are technical cookies used to identify unique users across browsing sessions, but cannot identify unique users across different browsers or devices
  • Functionality cookies, which make it possible to tailor the website according to various choices made by the user, in order to provide improved service.

No prior consent from users is required for the installation of these types of cookies, although the obligation to provide information about them still stands.

The acquisition and processing of data obtained by the use of technical cookies is necessary if the Website is to function properly. If a user objects to the use of these technical cookies, he/she will not be able to access and view the Website properly.

Apart from technical cookies, the general rule governing the use of an electronic communication network “to gain access to information stored in the terminal equipment of a subscriber or user” is that prior informed consent must be given by the user, i.e. that the user should opt in rather than opt out.

This means that all cookies that cannot rightly be termed “technical”, and which therefore are more critical for user privacy protection, e.g. those used to provide a profile of the user, may not be installed on users’ terminals unless the user has been adequately informed in advance and has given a valid consent.

Third-party websites

When browsing a website, the user may receive cookies from third parties. Third-party cookies are installed by a different website from the one the user is browsing. This is because every website may contain elements (pictures, maps, sounds, specific links to web pages of other domains) that are on servers other than that of the website being viewed.

If you do not wish to receive cookies, you may modify the settings of your browser so as to be warned, when cookies are being sent, to deactivate all or some of the cookies used by the Website or to delete cookies already installed by the Website.

The majority of the Website’s functions shall operate without the use of cookies. However, if you deactivate cookies, you shall not have access to certain services and features of the Website.

In order to be informed for the web browsers of other suppliers, please visit their formal pages.

If you wish further information regarding the Website’s cookies, please contact us at ksomou@somou-law.gr