Απορρίπτει αγωγή, λόγω μη πλήρωσης της υποκειμενικής υπόστασης. Έλλειψη δόλου άμεσου ή ενδεχόμενου στο πρόσωπο του εκδότη της επιταγής. [Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]