Το Ειρηνοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αριθ. 857/2018 απόφασή του έκρινε την ακύρωση διαταγής πληρωμής λόγω παράνομου ανατοκισμού της εισφοράς του Ν.128/1975. Ορισμένο λόγου ανακοπής χωρίς την αναγκαιότητα αμφισβήτησης και προσδιορισμού από τον οφειλέτη συγκεκριμένου επιμέρους ποσού της επιδικασθείσας απαίτησης. [Πηγή]