Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πατρών στην υπ΄ αριθ. 141/2018 απόφασή του έκρινε σε περίπτωση αγωγής προσβολής της πατρότητας και αναγνώρισης της πατρότητας του ενάγοντος ότι δεν λαμβάνεται υπόψη η ένορκη κατάθεση μάρτυρα, ο οποίος είναι τέκνο της πρώτης και του δεύτερου των εναγομένων. Διαταγή πραγματογνωμοσύνης ώστε να διαπιστωθεί αν στο ανήλικο τρίτο εναγόμενο εντοπίζονται γονιδιακές μορφές…