Το Ειρηνοδικείου Ολυμπίων στην υπ΄ αριθ. 58/2018 απόφασή του έκρινε σε υπόθεση περί πώλησης κινητού (φορτηγού αυτοκινήτου) με όρο παρακράτησης της κυριότητας μέχρι την αποπληρωμή του τιμήματος ότι ο πωλητής που κατ’ αρχήν παραμένει όχι μόνον κύριος αλλά και νομέας του κινητού έχει δικαίωμα: α) είτε να απαιτήσει το τίμημα β) είτε αφού πρώτα υπαναχωρήσει…