Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αριθμ. 2206/2017 Απόφασή του έκρινε ότι η τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Αναρμοδιότητα του παρόντος δικαστηρίου και παραπομπή της υπόθεσης…