Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αριθμ. 2206/2017 Απόφασή του έκρινε ότι η τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Αναρμοδιότητα του παρόντος δικαστηρίου και παραπομπή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστήριο ώστε να εκδικασθεί κατά την προσήκουσα διαδικασία. Αναγνώριση της ακυρότητας αποφάσεως ΓΣ περί προεγκρίσεως των αμοιβών μελών του ΔΣ, η οποία ελήφθη κατά κατάχρηση της εξουσίας της πλειοψηφίας και αντίκειται στο εταιρικό συμφέρον.

[Πηγή]