Το Μονομελές Εφετείο Πατρών στην υπ΄ αριθ. 21/2019 απόφασή του έκρινε περί της αντισυνταγματικότητας του επιβληθέντος με τον νόμο ανωτάτου ορίου των 6.000 ευρώ ως χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη από του Επικουρικό Κεφάλαιο. Σεβασμός της περιουσίας του προσώπου κατά το Πρώτο Πρόσθετο Πρωτόκολλο της ΕΣΔΑ. Οι διατάξεις με τις οποίες ορίζεται το ποσοστό τόκου…