Η μητέρα έχει τεταμένες σχέσεις και με την ενήλικη κόρη, η οποία διαμένει στη συζυγική οικία. Η εξακολούθηση της συμβίωσης μόνο σε περαιτέρω παρόξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων σχέσεων οδηγεί. Σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής η σύζυγος έχει ήδη αποχωρήσει από την οικογενειακή στέγη, ιδιοκτησίας του συζύγου, έχοντας παραλάβει τα προσωπικά της είδη, και διαμένει…