Η μητέρα έχει τεταμένες σχέσεις και με την ενήλικη κόρη, η οποία διαμένει στη συζυγική οικία. Η εξακολούθηση της συμβίωσης μόνο σε περαιτέρω παρόξυνση και εκτράχυνση των ήδη τεταμένων σχέσεων οδηγεί. Σε εκτέλεση προσωρινής διαταγής η σύζυγος έχει ήδη αποχωρήσει από την οικογενειακή στέγη, ιδιοκτησίας του συζύγου, έχοντας παραλάβει τα προσωπικά της είδη, και διαμένει σε διαμέρισμα ιδιοκτησίας της. Πρέπει να διατηρηθεί η σημερινή κατάσταση, η οποία έχει επιφέρει ηρεμία στην οικογένεια. Διατάσσεται η μετοίκηση της συζύγου από την οικογενειακή στέγη. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Διονύση Θ. Μπαράτη, Δικηγόρου – Μεταπτυχιακού Διπλωματούχου Αστικού Δικαίου)
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]