Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αριθμ. 6622/2017 Απόφασή του έκρινε ότι σε περίπτωση που το αίτημα της αγωγής ή της αίτησης διόρθωσης αφορά σε αλλαγές και στα κτηματολογικά διαγράμματα κατά τη συζήτηση της αγωγής ή της αίτησης αντί του αποσπάσματος του κτηματολογικού διαγράμματος, προσκομίζεται τοπογραφικό διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών. Απαιτείται επιπλέον με ποινή απαραδέκτου η…

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αριθμ. 2206/2017 Απόφασή του έκρινε ότι η τυχόν αμφισβήτηση ως προς το βάσιμο ή μη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των πληροφοριών επιλύεται από το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας της εταιρίας με απόφασή του που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Αναρμοδιότητα του παρόντος δικαστηρίου και παραπομπή της υπόθεσης…