Δεν απαιτείται μεταγραφή της αποδοχής κληρονομιάς για την επιδίωξη των δικαιωμάτων των κληρονόμων έναντι του δύστροπου μισθωτή. Υπαιτιότητα της μισθώτριας ως προς την υπερημερία καταβολής των μισθωμάτων. Δεκτή η αγωγή. Προσωρινά εκτελεστή η απόφαση. Επιβολή των δικαστικών εξόδων σε βάρος της εναγόμενης. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Σωκράτη Οδ. Τσαχιρίδη, Δικηγόρου Αθηνών, ΜΔ Παντείου Πανεπιστημίου)
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.