Η ρύθμιση είναι προσωρινή και η προστασία αναφέρεται μόνο στην διάρκεια της διακοπής της συμβίωσης και όχι μετά τη λύση του γάμου. Μόλις η απόφαση διαζυγίου καταστεί αμετάκλητη ισχύουν οι γενικές διατάξεις του ενοχικού και εμπραγμάτου δικαίου. Απορριπτέο ως μη νόμιμο το αίτημα περί παραχώρησης της τέως οικογενειακής στέγης καθώς ο γάμος έχει λυθεί αμετάκλητα. Μη νόμιμο το αίτημα απειλής χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης ως προς την παραχώρησης χρήσης οικογενειακής στέγης καθώς η απόφαση εκτελείται με αποβολή του υποχρέου και εγκατάσταση του δικαιούχου αλλά και ως προς το αίτημα επιδίκασης προσωρινής διατροφής του τέκνου. Ένσταση συμψηφισμού της μισθωτικής αξίας της πρώην οικογενειακής στέγης στην οφειλόμενη διατροφή ανηλίκου, η οποία γίνεται με ευθεία αφαίρεση της μισθωτικής αξίας που αναλογεί στο ανήλικο τέκνο από την οφειλόμενη διατροφή. Το προσκομιζόμενο εκκαθαριστικό δεν δεσμεύει το Δικαστήριο καθώς αναφέρεται σε ανέλεγκτη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ χρήση και δεν αποτελεί ασφαλές προσδιοριστικό κριτήριο εισοδήματος αφού δεν έχει ελεγχθεί προηγουμένως ως προς την ειλικρίνειά της. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Θεσσαλονίκης Γεωργίου Κωνσταντινίδη)
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]