Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αριθ. 907/2018 απόφασή του έκρινε ότι η προθεσμία του άρθρου 630Α ΚΠολΔ δεν αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου. Η διάταξη του άρθρου 630Α ΚΠολΔ καθιστά υποχρεωτική την επίδοση της διαταγής πληρωμής στον καθ’ ου και θεσπίζει ανώτατο χρονικό όριο για τη διενέργεια της. Αν η διαταγή δεν επιδοθεί (εγκύρως) στον καθ’ ου μέσα στη δίμηνη προθεσμία, αποβάλλει αυτοδικαίως την ισχύ της, με συνέπεια η διαταγή να μην παράγει πλέον καμία έννομη ενέργεια, αλλά και τα αποτελέσματα που τυχόν επήλθαν να ανατρέπονται αναδρομικά. Το ανίσχυρο της διαταγής πληρωμής που δεν επιδόθηκε μέσα στην προαναφερόμενη δίμηνη προθεσμία συνιστά δικονομική ακυρότητα που επέρχεται αυτοδικαίως κατά το άρθρο 159 περ. 1 του ΚΠολΔ. Στις διατάξεις του άρθρου 147 ΚΠολΔ, δεν περιλαμβάνεται το άρθρο 630Α ΚΠολΔ. Κατά την κρίση της νομολογίας, τούτο δεν οφείλεται σε παραδρομή, αλλά έγινε με σκοπό η διαδικασία της έκδοσης διαταγής πληρωμής να περατώνεται ταχέως.

[Πηγή]