Οριστική ανάθεση της επιμέλειας των ανηλίκων τέκνων των διαδίκων από κοινού σε αμφοτέρους τους γονείς. Εναλλασόμενη διαμονή αυτών στις οικίες των γονέων και επιμερισμός των διατροφικών εξόδων αυτών. Υπολογισμός μηνιαίων εξόδων τέκνων στα 750,00€ ευρώ και στα οποία ο πατέρας θα συμμετέχει κατά τα 400,00 ευρώ, ενώ η μητέρα κατά τα λοιπά (350,00€ ευρώ). Συνυπολογισμός των ημερών διαμονής των τέκνων με τον πατέρα και απομείωση της συμμετοχής του πατέρα στις διατροφικές ανάγκες των τέκνων. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Β. Δουλιώτη).

[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]