Εφόσον υπάρχει και διεξήχθη υποχρεωτική αρχική συνεδρία διαμεσολάβησης (ΥΑΣ), θεραπεύεται η έλλειψη προσκόμισης εντύπου ενημέρωσης για τη δυνατότητα διαμεσολάβησης του αρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4640/2019. Για να στοιχειοθετηθεί το άρθρ. 939 ΑΚ για διάρρηξη συμβολαίου επί απαιτήσεως συζύγου από αποκτήματα, θα πρέπει η μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων να γίνει μετά τη χρονική στιγμή που ο σύζυγος έχει αποκτήσει την ιδιότητα του δανειστή, την οποία αποκτά με την τριετή διάσταση ή με την αμετάκλητη λύση του γάμου. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανόπουλου, εκ μέρους του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών).
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]