Το Εφετείο Πατρών στην υπ΄ αριθμ. 533/2017 Απόφασή του έκρινε ότι η προθεσμία της έφεσης κατά των αποφάσεων που εκδίδονται κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών μεταξύ ιδιοκτητών ορόφων ή διαμερισμάτων από τη σχέση της οροφοκτησίας είναι δεκαπέντε ημερών, αν εκείνος που δικαιούται να την ασκήσει διαμένει στην Ελλάδα, αρχίζει δε από την επομένη της επίδοσης της εκκαλούμενης απόφασης. Απαράδεκτη έφεσης λόγω εκπρόθεσμης άσκησης.

[Πηγή]