Το Μονομελές Πρωτοδικείο Πειραιά στην υπ΄ αριθ. 311/2018 απόφασή του έκρινε ότι βασικό στοιχείο της στερητικής αναδοχής χρέους είναι η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης, ήτοι η ειδική διαδοχή στη μισθωτική σχέση, ενώ βασικό στοιχείο της σωρευτικής αναδοχής είναι η πρόσθεση ενός επιπλέον μέρους στη σύμβαση χωρίς μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης με ειδική διαδοχή. Επωφελείς δαπάνες στο μίσθιο. Αναζήτηση με τις διατάξεις περί διοίκησης αλλοτρίων. Η εν λόγω διαφορά δεν δικάζεται κατά τη διαδικασία των περιουσιακών διαφορών εφόσον η αντενάγουσα δεν συνδέεται με τους αντεναγομένους συμβατικά (με σύμβαση μίσθωσης), αλλά κατά την τακτική διαδικασία.

[Πηγή]