Εκτέλεση απόφασης με την οποία διατάσσεται η απόδοση ή παράδοση τέκνου. Αυτεπάγγελτη χρηματική ποινή και προσωπική κράτηση. Με την απόφαση, με την οποία ανατίθεται η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου στον ένα γονέα, διατάσσεται αυτεπαγγέλτως και η απόδοση ή παράδοση του τέκνου σ’ αυτόν και η απόφαση εκτελείται κατά τις διατάξεις του άρθρου 950 ΚΠολΔ. Διακοπή έγγαμης συμβίωσης. Υποχρέωση καταβολής κατά μήνα διατροφής σε χρήμα. Υποχρέωση διατροφής ανήλικου τέκνου. Ρύθμιση χρήσης οικογενειακής στέγης. Ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου ανηλίκων τέκνων αποκλειστικά στον πατέρα, διότι αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον των ανηλίκων. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του δικηγόρου Αθηνών Δημητρίου Μπάρδη).
[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]