Περαιτέρω, οφειλή που ξεπερνά το όριο της διάταξης του νόμου. Μελέτη της αιτιολογικής έκθεσης του νόμου 4605/2019 από το Δικαστήριο. Στάθμιση κατά περίπτωση, όλων των περιστάσεων. Κρίση του Δικαστηρίου ότι η αιτούσα δεν είναι στρατηγική κακοπληρωτής των οφειλών της. Δεκτή η αίτηση. Διατάσσει την προστασία της κύριας κατοικίας της αιτούσας. Επιβάλλει σε αυτήν την καταβολή 300 μηνιαίων δόσεων για την προστασία αυτής. (Η απόφαση δημοσιεύεται επιμελεία του Δικηγόρου Αθηνών Αντωνίου Ξενάκη, που τη χειρίστηκε για λογαριασμό της αιτούσας).

[Πηγή: http://www.dsanet.gr/1024×768.htm]