Δεύτερη Έφεση κατά της ίδιας απόφασης. Απαράδεκτο. Ισχύς ως δικόγραφο πρόσθετων λόγων ή αντέφεση. Εν μέρει οριστική απόφαση. Έφεση. Μη οριστική / εν μέρει οριστική απόφαση. Απόρριψη (πρώτης) έφεσης ως απαράδεκτης. Επιτρεπτή η δεύτερη έφεση κατά της ίδιας απόφασης, εφόσον υφίσταται ενεργή η προθεσμία της εφέσεως. Έφεση κατά οριστικής απόφασης ισχύει ως επιτρεπτή δεύτερη έφεση…

Το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θηβών στην υπ΄ αρ. 10/2018 απόφασή του έκρινε ότι υφίσταται υποχρέωση εγγραφής της αγωγής στα βιβλία διεκδικήσεων του γραφείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το ακίνητο. Αν δεν λάβει χώρα η εγγραφή η αγωγή απορρίπτεται και αυτεπαγγέλτως ως απαράδεκτη και δεν κηρύσσεται απαράδεκτη η συζήτηση, αφού δεν είναι πλέον δυνατή η καταχώρισή της…