Η μη αναφορά της χρηματικής αξίας του επίδικου αντικειμένου σε δίκες περιουσιακών σχέσεων δεν επάγεται ακυρότητα ή απαράδεκτο του δικογράφου της αγωγής και η σχετική έλλειψη μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις. Στην τακτική διαδικασία δεν είναι ανεπίτρεπτο να λαμβάνονται υπόψη και να εκτιμώνται ελεύθερα από το δικαστήριο αυτοτελώς ή προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων έγγραφα…