Η μη αναφορά της χρηματικής αξίας του επίδικου αντικειμένου σε δίκες περιουσιακών σχέσεων δεν επάγεται ακυρότητα ή απαράδεκτο του δικογράφου της αγωγής και η σχετική έλλειψη μπορεί να συμπληρωθεί με τις προτάσεις. Στην τακτική διαδικασία δεν είναι ανεπίτρεπτο να λαμβάνονται υπόψη και να εκτιμώνται ελεύθερα από το δικαστήριο αυτοτελώς ή προς συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων έγγραφα αχρονολόγητα, ανυπόγραφα από τον εκδότη τους, ανεπικύρωτα, άκυρα και μη συντεταγμένα κατ’ αποδεικτικό τύπο, ανεπικύρωτες φωτοτυπίες ή αμετάφραστα ξενόγλωσσα έγγραφα, εκτός από τα μη γνήσια έγγραφα που αποτελούν ψευδή αποδεικτικά μέσα και τις ένορκες βεβαιώσεις για τη λήψη των οποίων δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία. Λήψη υπόψη μετάφρασης ανεπικύρωτου εγγράφου που δεν φέρει APOSTILLE.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.