Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αριθ. 10162/2018 απόφασή του περί πρόκλησης ζημιάς κατά τις διαπραγματεύσεις έκρινε ότι η σχετική ευθύνη έχει εφαρμογή και όταν ματαιωθεί η κατάρτιση της σύμβασης σε χρόνο, κατά τον οποίο οι μεταξύ των μερών διαπραγματεύσεις έχουν τερματιστεί οριστικά και δεν υπολείπεται παρά μόνο η τυπική υπογραφή της σύμβασης, περί τις…