Έγκυρη η αποκλήρωση με ιδιόγραφη διαθήκη για κάποιον από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 1840 ΑΚ λόγους. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 1840 ΑΚ, ο διαθέτης μπορεί να αποκληρώσει τον κατιόντα του εάν αυτός έγινε ένοχος κακουργήματος ή σοβαρού πλημμελήματος με πρόθεση, κατά του διαθέτη ή του συζύγου του. Καταδίκη από ποινικό δικαστήριο δεν…