Έγκυρη η αποκλήρωση με ιδιόγραφη διαθήκη για κάποιον από τους περιοριστικά αναφερόμενους στο άρθρο 1840 ΑΚ λόγους. Κατά την παρ. 3 του άρθρου 1840 ΑΚ, ο διαθέτης μπορεί να αποκληρώσει τον κατιόντα του εάν αυτός έγινε ένοχος κακουργήματος ή σοβαρού πλημμελήματος με πρόθεση, κατά του διαθέτη ή του συζύγου του. Καταδίκη από ποινικό δικαστήριο δεν απαιτείται. Η εξέταση του λόγου αποκλήρωσης λαμβάνει χώρα από το πολιτικό δικαστήριο που εξετάζει παρεμπιπτόντως. Σοβαρό πλημμέλημα με πρόθεση συνιστά μεταξύ άλλων, η σκαιά ύβρις, η χειροδικία και η απειλή αυτής. Αποκλήρωση θετού τέκνου λόγω εξυβρίσεως και χειροδικίας σε βάρος των γονέων του.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.