Εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων επιβάτη στην κάρτα επιβίβασης (boarding pass) λόγω αμελούς συμπεριφοράς προστηθέντος υπαλλήλου της εναγομένης αεροπορικής εταιρείας με συνέπεια τη μεταφορά της αποσκευής σε λάθος προορισμό και τη στέρηση της αποσκευής της ενάγουσας για 22 ημέρες. Η συμπεριφορά του προστηθέντος υπαλλήλου της εναγομένης εκτός από υπαίτια είναι και παράνομη ως αντίθετη στο εκ του άρθρου 914 ΑΚ γενικό καθήκον να μην ζημιώνει κάποιος άλλον παρανόμως και υπαιτίως. Η ενάγουσα εκτός από περιουσιακή ζημία υπέστη και ηθική βλάβη καθώς ταλαιπωρήθηκε ψυχικά λόγω της στέρησης της επίδικης αποσκευής και των αγωνιωδών της προσπαθειών για τον εντοπισμό και την επιστροφή αυτής στην κατοχή της, ευρισκόμενη μάλιστα σε ταξίδι αναψυχής. Δεκτή εν μέρει η αγωγή.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.