Αγωγή με αίτημα την καταδίκη των εναγομένων – συνιδιοκτητών πολυκατοικίας σε δήλωση βουλήσεως με σκοπό την αναπλήρωση της συναίνεσής τους, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, για να καταστεί εφικτή από πολεοδομικής πλευράς η υλοποίηση του δικαιώματος υψούν. Υποχρέωση των εναγομένων για παροχή συναίνεσης βάσει της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η αιτούμενη παροχή συναίνεσης δεν σχετίζεται με την πληρότητα και ορθότητα των τεχνικών στοιχείων που θα υποβληθούν στην αρμόδια πολεοδομία, αλλά τη δρομολόγηση της διαδικασίας για την έκδοση της άδειας ανοικοδόμησης, προαπαιτούμενο της οποίας αποτελεί η σύμφωνη γνώμη (συνυπογραφή) όλων των οροφοκτητών, κατά τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις. Παραδεκτή η σώρευση αιτήματος για διενέργεια υλικών πράξεων που επακολουθούν τη δήλωση και σχετίζονται με την ολοκλήρωση της δικαιοπραξίας ή για προηγούμενες αυτής πράξεις που αποτελούν προϋποθέσεις για την κατάρτισή της. Δεκτή η αγωγή.
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html

Write a comment:

*

Your email address will not be published.