Εσφαλμένη αναγραφή στοιχείων επιβάτη στην κάρτα επιβίβασης (boarding pass) λόγω αμελούς συμπεριφοράς προστηθέντος υπαλλήλου της εναγομένης αεροπορικής εταιρείας με συνέπεια τη μεταφορά της αποσκευής σε λάθος προορισμό και τη στέρηση της αποσκευής της ενάγουσας για 22 ημέρες. Η συμπεριφορά του προστηθέντος υπαλλήλου της εναγομένης εκτός από υπαίτια είναι και παράνομη ως αντίθετη στο εκ του…

Προσβολή προσωπικότητας από αναρτήσεις σε πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. Το δικαστήριο: α) επιδικάζει εύλογα ποσά χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης από αδικοπραξία β) υποχρεώνει τον εναγόμενο να διαγράψει από το προσωπικό του προφίλ στο συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης τις προσβλητικές για τους ενάγοντες αναρτήσεις και να καταχωρίσει δημοσίως ορατή στο προσωπικό προφίλ που χρησιμοποιεί περίληψη της…

Προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και εγκατάστασης καμερών. Παράνομη προσβολή προσωπικότητας. Υποχρεωτική επιδίκαση ελαχίστου ορίου χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ποσού 5.869,40 ευρώ. Εγκατάσταση καμερών σε μανδρότοιχο που περιβάλλει ιδιωτική οικία και βιντεοσκόπηση μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης της, επί δημοτικής οδού και διόδου, κίνησης…

Η αγωγή αποζημίωσης για αποκατάσταση της ηθικής βλάβης λόγω προσβολής της προσωπικότητας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του νόμου για τη διαμεσολάβηση. Υπαγωγή στην υποχρεωτική αρχική συνεδρία (ΥΑΣ). Απαράδεκτο συζήτησης της τυχόν ασκηθησόμενης αγωγής αν δεν κατατεθεί πρακτικό υποχρεωτικής αρχικής συνεδρίας διαμεσολάβησης μαζί με τις προτάσεις της συζήτησης της υπόθεσης. [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]