Προστασία του υποκειμένου από την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων. Νόμιμες προϋποθέσεις λειτουργίας κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και εγκατάστασης καμερών. Παράνομη προσβολή προσωπικότητας. Υποχρεωτική επιδίκαση ελαχίστου ορίου χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη ποσού 5.869,40 ευρώ. Εγκατάσταση καμερών σε μανδρότοιχο που περιβάλλει ιδιωτική οικία και βιντεοσκόπηση μέσω κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης της, επί δημοτικής οδού και διόδου, κίνησης…