Αγωγή με αίτημα την καταδίκη των εναγομένων – συνιδιοκτητών πολυκατοικίας σε δήλωση βουλήσεως με σκοπό την αναπλήρωση της συναίνεσής τους, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, για να καταστεί εφικτή από πολεοδομικής πλευράς η υλοποίηση του δικαιώματος υψούν. Υποχρέωση των εναγομένων για παροχή συναίνεσης βάσει της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η…