Αγωγή με αίτημα την καταδίκη των εναγομένων – συνιδιοκτητών πολυκατοικίας σε δήλωση βουλήσεως με σκοπό την αναπλήρωση της συναίνεσής τους, ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση οικοδομικής άδειας, για να καταστεί εφικτή από πολεοδομικής πλευράς η υλοποίηση του δικαιώματος υψούν. Υποχρέωση των εναγομένων για παροχή συναίνεσης βάσει της πράξης σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας. Η…

Το Ειρηνοδικείο Αθηνών στην υπ΄ αριθ. 1/2019 απόφασή του έκρινε ότι η αρμοδιότητα του Ειρηνοδικείου (μετά την ισχύ του ν. 4335/2015) σε διαφορές από την οροφοκτησία περιορίζεται μόνο σε αυτές που αφορούν κοινόχρηστες δαπάνες ύψους μέχρι 20.000 ευρώ, ενώ όλες οι λοιπές διαφορές που αφορούν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις μεταξύ συνιδιοκτητών ορόφων και διαμερισμάτων…