Οι διατάξεις του ν. 5100/2024 επέφεραν τροποποιήσεις στο καθεστώς παροχής μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών (Golden Visa). Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις επέφεραν αύξηση των ορίων της ελάχιστης αξίας κτήσης της ακίνητης περιουσίας. Για την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Θήρας και για τα νησιά με πληθυσμό άνω των 3.100 κατοίκων, η ελάχιστη αξία κτήσης της ακίνητης περιουσίας κατά τον χρόνο απόκτησης, καθορίζεται σε 800.000€. Εφόσον πρόκειται για δομημένη ακίνητη περιουσία ή ακίνητο για το οποίο έχει εκδοθεί οικοδομική άδεια, απαιτείται ελάχιστη επιφάνεια κύριων χώρων 120 τ.μ. Για τις υπόλοιπες περιοχές, το όριο καθορίζεται σε 400.000€. Σε περιπτώσεις επένδυσης μέσω αγοράς σε ακίνητη περιουσία και εφόσον οι κύριοι χώροι της αλλάζουν σε κατοικία, η ελάχιστη αξία κτήσης αυτής διαμορφώνεται σε 250.000€, ενώ για επένδυση μέσω αγοράς διατηρητέου κτιρίου, η ελάχιστη αξία κτήσης καθορίζεται επίσης σε 250.000€. Παράλληλα, οι επενδυτές απαγορεύεται να εκμισθώνουν βραχυχρόνια τα ακίνητα (Airbnb). Επιπλέον, τα ακίνητα που μεταβάλλονται σε κύρια κατοικία, απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται ως έδρα ή υποκατάστημα επιχείρησης. Σε περίπτωση παράβασης, επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 50.000€.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.