Οι διατάξεις του ν. 5100/2024 επέφεραν τροποποιήσεις στο καθεστώς παροχής μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή ακινήτων σε πολίτες τρίτων χωρών (Golden Visa). Συγκεκριμένα, οι τροποποιήσεις επέφεραν αύξηση των ορίων της ελάχιστης αξίας κτήσης της ακίνητης περιουσίας. Για την Περιφέρεια Αττικής, την Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης, τις Περιφερειακές Ενότητες Μυκόνου και Θήρας και για τα νησιά με πληθυσμό…

Στο νόμο 5007/2022(ΦΕΚ Α 241/2022) με θέμα Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις και ειδικότερα στο ΣΤ Κεφάλαιο κεφάλαιο Α με τίτλο ρυθμίσεις που αφορούν την ανάπτυξη, περιλαμβάνονται οι εξής σημαντικές τροποποιήσεις: 1. Τροποποιείται το άρθρο…

Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με την υπ’ αριθμόν 184/2021 γνωμοδότησή του, η οποία έγινε δεκτή, επί του με αριθμό πρωτοκόλλου 391249/16-11-2021 ερωτήματος που έθεσε το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης Golden Visa, γνωμοδότησε ότι: α) βάσει των διατάξεων του άρθρου 20 παράγραφος Β περίπτωση 2 του νόμου 4251/2014 (Α’80), όπως…