Επαγγελματική μίσθωση ακινήτου. Κατασκευή από τον μισθωτή αυθαίρετων κατασκευών κατά παράβαση των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού και χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή. Εξακολούθηση αυθαιρεσιών παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης. Κακή χρήση του μισθίου. Δεκτή η αγωγή απόδοσης του μισθίου. Κήρυξη απόφασης προσωρινώς εκτελεστής (ΚΠολΔ 910 αρ. 1).
[Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Write a comment:

*

Your email address will not be published.