Επαγγελματική μίσθωση ακινήτου. Κατασκευή από τον μισθωτή αυθαίρετων κατασκευών κατά παράβαση των όρων του ιδιωτικού συμφωνητικού και χωρίς τη συναίνεση του εκμισθωτή. Εξακολούθηση αυθαιρεσιών παρά τις διαμαρτυρίες του εκμισθωτή. Καταγγελία σύμβασης μίσθωσης. Κακή χρήση του μισθίου. Δεκτή η αγωγή απόδοσης του μισθίου. Κήρυξη απόφασης προσωρινώς εκτελεστής (ΚΠολΔ 910 αρ. 1). [Πηγή: https://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomologia/nomologia-latest.html]

Η εξώδικη όχληση καταβολής μισθωμάτων και απόδοσης μισθίου ακινήτου κατ’ άρθρο 637 ΚΠολΔ που επιδόθηκε από τον εκμισθωτή στον μισθωτή κατ’ αρ. 637 ΚΠολΔ πρέπει να είναι σαφής και ορισμένη και να μην καταλείπεται στον ανακόπτοντα μισθωτή αμφιβολία περί του εάν η εξώδικη όχληση αφορά σε καταγγελία ή όχληση σχετικά με την υποχρέωση του να…